Veteraan: Definitie

Veteraan: Definitie

Het begrip “veteraan” wordt in diverse  landen verschillend gedefinieerd. Het voornaamste verschil is dat in sommige landen je als actief dienende militair geen veteraan kunt zijn.
Volgens de Nederlandse Veteranenwet uit 2012 is een veteraan iemand die het Koninkrijk der Nederlanden als militair heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel door deelname aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Dat betekent dat ook actief dienende militairen veteraan kunnen zijn.

Met de doelstelling van de Sunset March in het achterhoofd kiezen wij ervoor om de Nederlandse definitie van veteraan te hanteren en deze internationaal te interpreteren. Daarom hanteert de Sunset March de volgende definitie van veteraan:

“Als veteraan voor de Sunset March beschouwen we iedereen die als militair zijn of haar land heeft gediend onder oorlogsomstandigheden, dan wel door deelname aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.”