15-04-2017: Ger Hoogland

15-04-2017: Ger Hoogland

Bedankt voor het Certificaat bij deze stuur ik ook enkele foto’s mee voor de site o.a. de eerste foto van mij en Rein Wolvetang voor de March. De andere aan het einde bij het Monument. Ik ben de persoon in de regenjas.

Wij vonden het beiden indrukwekkend, er waren nog twee Marine mensen maar die zijn blijkbaar regelmatig aanwezig. Bij het monument kwam er ook nog één Amerikaanse echtpaar bij. Hij was, wat ik begreep, zelf iemand die bij 82 ste Airborne Divisie had gediend.

Met Veteranen Groet.

Ger Hoogland.
Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here