31-03-2018: Gezamenlijke Sunset March start de maand april

31-03-2018: Gezamenlijke Sunset March start de maand april

Heel bijzonder initiatief. Leden van de Dutch Veterans Bikers Assocation lopen in april iedere dag de Sunset March. Deze vereniging van veteranen die motor rijden heeft de maand april 2018 geadopteerd. Op 31 maart heeft een aantal van deze lopers deelgenomen aan de gezamenlijke start. Op 30 april volgt een weer gezamenlijke afsluiting.


Foto’s: Jacco van Mierlo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here