02-08-2020: S. De Haan

02-08-2020: S. De Haan

Gisteravond bij een mooie zonsondergang met het gezin meegelopen met dit fraaie eerbetoon aan de 48 gesneuvelde Amerikanen van de gewaagde Waaloversteek. Fantastisch initiatief en het blijven herdenken van deze 48 mannen is het minste wat we tegenover hun onbaatzuchtige moed kunnen stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here