01-11-2021: Vincent Cantrijn

01-11-2021: Vincent Cantrijn

Op 28 oktober 2021 liepen de bewoners van de appartementen Waalkroon in het Waalfrontgebied de Sunset March. Ik was uitgenodigd om met hen mee te lopen. Bij het Monument de Oversteek heb ik een column uitgesproken met als titel: Oversteken. Zie:
https://www.rn7.nl/16110-column-vincent-cantrijn-oversteken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here