20-11-2022: Jos Staps

20-11-2022: Jos Staps

De Sunset March als veteraan met respect alleen gelopen.
Met deze weersomstandigheden, koud en nat, geeft het een compleet andere emotionele ervaring.
Je gedachten gaan alle kanten op, je denkt aan de 48 Amerikaanse gesneuvelde collega’s maar ook aan de de collega’s welke gesneuveld zijn in de diverse uitzendgebieden, tevens aan zij die verwondingen hebben opgelopen.
Daarnaast gaan je gedachten ook uit naar je naaste welke je ontvallen zijn.
Al met al een zeer waardevolle ervaring, blij dat ik het gedaan heb.

Jos Staps

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here