26-8-2023: Maarten

26-8-2023: Maarten

Beste Sunsetmarchers,
Bedankt voor het mogen bijwonen van de Sunset March op zaterdag 26-8-2023.
Tevens was ook de herdenking voor de 25 gevallenen van de ISAF.
Dit was indrukwekkend, eervol en ook goed georganiseerd.
Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here