17-09-2017: Tim Ruijling

17-09-2017: Tim Ruijling

Aan het einde van de Sunset March van 16 september 2017 ontmoet de “veteraan van de dag” Colonel Jon P. Beale van US 82nd een veteraan van de Slag om Arnhem, Steve Morgan. Een hevig geëmotioneerde Steve Morgan bedankt Jon Beale voor de dappere acties van de 48 soldaten tijdens de Oversteek. Zij stierven voor mij! Samen met de andere aanwezige militairen en belangstellend burgers brachten zij in een korte, maar indrukwekkende ceremonie de eregroet. Na de ceremonie legde hij een krans voor de 48 gesneuvelde Amerikaanse soldaten.

Steve Morgan meets 82nd at Sunset March

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here