04-11-2017: Bastiaan van Es

04-11-2017: Bastiaan van Es

Gisterenavond heb ik voor de 2e keer de sunset march(tocht 1112) gelopen, maar voor de 1e keer als veteraan van de dag. Ik heb met veel trots deze tocht volbracht. Bedankt voor deze mogelijkheid.
Smi van Es bd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here