01-11-2017: Ltcol James (Maggie) Megellas steekt opnieuw de Waal over

01-11-2017: Ltcol James (Maggie) Megellas steekt opnieuw de Waal over

Kippenvel bij de Sunset march van 100-jarige veteraan James Megellas.

Op 1 november heeft de 100-jarige James Megellas de Sunset March volbracht. Heel bijzonder is zijn deelname, omdat hij een van de laatste overlevende veteranen is van de Waalcrossing op 20 september 1944. Hij herdacht in de Sunset March dus zijn collega’s die zijn gesneuveld bij de Waalcrossing. Emotioneel was hij tijdens zijn gang langs de 48 lichtmasten. Na de ceremonie met eregroet volgde de Last Post, waarbij Megellas zichtbaar ontroerd was. Daarna vertelde James Megellas gedurende 20 minuten over de Waalcrossing. Details uit zijn verhaal werden gretig opgenomen door de aanwezige sunsetmarchers. Nu kregen ze eens het verhaal uit eerste hand. Een heel indrukwekkende Sunset March.

Zie ook: video fragment van Omroep Gelderland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here