23-11-2018: Co Willemsen

23-11-2018: Co Willemsen

Donderdag 22 november goed gelopen met 30 mensen. Vanwege het 5 jarig bestaan van de Stadsbrug de Oversteek was er een reunie met o.a. de architecten, bouwkundigen en anderen.
Co

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here