21-01-2019: Roel

21-01-2019: Roel

Zondag, 20 januari, Sunset March 1555 gelopen. Bij het aanvangspunt sloten nog 3 belangstellenden, een echtpaar uit Nijmegen en een heer uit Wijchen, aan. Zij gaven daarbij aan dat zij deze lights crossing op hun ‘to do lijst’ voor 2019 hadden staan en goed beseften waartoe deze herinnering in leven moet worden gehouden. EERBETOON EN OPDAT WIJ NIET VERGETEN. Anders dan sommige huidige af te vinken challenges hebben zij/wij gezamenlijk de mars volbracht en een respectvolle groet gebracht bij het monument. Dank aan de ‘meelopers’ hiervoor.
Bij mijn ‘recce’ van enkele weken geleden was het nog nat, somber, harde wind en koud, maar deze avond was het, ondanks de kou, een mooie zonsondergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here