Lid Tweede Kamer loopt als veteraan de Sunset March

Lid Tweede Kamer loopt als veteraan de Sunset March

Op maandag 11 februari heeft Hanke Bruins Slot de Sunset March gelopen. Hanke is Lid van de Tweede kamer voor het CDA en veteraan door haar uitzending naar Afghanistan. Zij werd vergezeld door leden van het CDJA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here