Voorzitter Sunset March genomineerd voor Witte Anjer Prijs

Voorzitter Sunset March genomineerd voor Witte Anjer Prijs

Tim Ruijling is een van de 20 genomineerden voor de Witte Anjer Prijs. Op 20 juni wordt in den Haag bekend gemaakt wie de Witte Anjer Prijs 2019 krijgt toegekend. De Witte Anjer Prijs is een initiatief van het Nationale Comité Veteranendag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here