05-07-2019: Margriet de Haan

05-07-2019: Margriet de Haan

Als echtgenote van de veteraan van de dag, was het voor zijn dochter uit Amerika, en voor mij een hele bijzondere ervaring. Wij hadden niet verwacht dat er zo veel mensen mee zouden lopen. Waaronder cadetten van de KMA. De doedelzak speler maakte het helemaal speciaal. Van de mars hebben we een korte impressie gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here