15-12-2019: VCSB

15-12-2019: VCSB

Wij, Veteranen Comité Stede Broec, hebben gister ( 14-12-2019) deel genomen aan de ‘sunsetmarch’ met twintig veteranen. Onze oudste aanwezige was de heer Hillegers (93 jaar oud) en werd benoemd als veteraan van de dag. Wat was hij trots en wat deed hij het goed! Wat een mooi initiatief en wat een eervolle gebeurtenis! Voor herhaling vatbaar….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here