19-10-2020: Sunset March 6 jaar oud en 2192 Sunset Marches

19-10-2020: Sunset March 6 jaar oud en 2192 Sunset Marches

Op 19 oktober 2020 begint de Sunset March aan zijn zevende levensjaar. In 6 jaar tijd zijn er 2192 Sunset Marches gelopen in 2192 dagen. Iedere dag sinds 19 oktober 2014 wordt de Sunset March gelopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here