01-11-2020: John Kramer

01-11-2020: John Kramer

Op 31 oktober 2020 heb ik de Mars gelopen op mijn laatste dag als beroepsmilitair. Een geweldige ervaring en een fantastische manier om een carrière van 38 jaar af te sluiten. Het uniform ging na afloop “echt uit”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here