11-04-2021: Radboud Universiteit in Sunset March

11-04-2021: Radboud Universiteit in Sunset March

Bernardus Hubertus Dominicus Hermesdorf – rector Radboud van eind 1942 tot september 1945 – weigerde als enige Nederlandse rector magnificus om principiële redenen om studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter voor te leggen. Deze keuze leidde onvermijdelijk tot sluiting van de universiteit op 11 april 1943. Ieder jaar wordt dit feit herdacht in de Sunset March van 11 april.  De voorzitter van het College van Bestuur van Radboud, Daniel Wigboldus, heeft na afloop tijdens het brengen van de eregroet door de Veteraan van de Dag, een rouwboeket bij het monument gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here