10-02-2021: Henri Bos

10-02-2021: Henri Bos

Afgelopen maandag de Oversteek gelopen. Koud op de brug en hoog water onder de brug, en juist daarom mooi. Gelopen voor de bevochten vrijheid die juist nu weer bevochten moet worden. Gr Henri Bos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here