21-06-2021: Humanisten lopen op Wereldhumanismedag de Sunset March

21-06-2021: Humanisten lopen op Wereldhumanismedag de Sunset March

Afgelopen maandag 21 juni heeft een delegatie van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging de Sunset March gelopen.

Nijmegen, 21-6-2021
De Wereldhumanismedag gekoppeld aan de Sunsetmarch in Nijmegen. De Hoofdkrijgmachtsraadsman loopt de Sunsetmarch mee.

Voor de dienst was het een bijzonder moment om hier aan deel te nemen. Op 21 juni (langste dag) wordt Wereldhumanismedag gevierd. Humanisten vieren dan de waarden en idealen van het humanisme wereldwijd. Een van de belangrijke waarden in het humanisme is vrijheid. 

Aan het einde van de Sunset March heeft de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij het Monument ‘De Oversteek’ een krans gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here