19-04-2022: Amerikaanse waardering voor de Sunset March

19-04-2022: Amerikaanse waardering voor de Sunset March

Op 19 april is tijdens het 40e jubileum van de jaarlijkse Dutch-American Friendship Day (DAFD), Tim Ruijling, de grondlegger van de Sunset March, gehonoreerd met een Certificate of Appreciation.

De DAFD wordt georganiseerd door de Amerikaanse Ambassade en het Consulaat in Nederland. Bij afwezigheid van de ambassadeur sprak de Chargé d’Affairs, Marja Verloop, tijdens deze feestelijke avond de waardering uit voor het dagelijkse eerbetoon dat tijdens de Sunset March wordt gebracht. Een eerbetoon aan de 48 Amerikanen die zijn sneuveld voor onze vrijheid. Zij loofde Tim voor het tot stand brengen van zijn idee voor de Sunset March en voor zijn inzet en toewijding om sinds 2014 iedere dag bij zonsondergang een veteraan dit eerbetoon uit te laten voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here