5-9-2022: H.M. Broeders

5-9-2022: H.M. Broeders

Voorgedragen gedicht bij Sunset March 708:

ZWART WIT
Wij, die hier staan
Voor hen, die vielen
Een missie voor de nacht
Voor hen, geen nieuwe dag
Geschiedenis moet je onthouden
Opdat wij, hen niet vergeten

HM, Veteraan van de dag 708

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here