12-03-2023: Roger Long

12-03-2023: Roger Long

Het was een heel bijzondere ervaring voor mij en voor alle mensen wie hebben samen met mij gelopen. Op de avond liep ik voor aan, vijf andere veteranen, en een eenheid van militaire kadetten van The Citadel, het militaire universiteit van South Carolina uit het VS. Ik heb het groep begeleidt de afgelopen week rond de slagvelden van Operation Market Garden, het slag aan het Huertgenwald, en de Ardennes Offensief. Meer informatie over dit groep en onze reis is op het Facebook pagina van “The Citadel Memorial Europe” te vinden.

 Omdat het Sunset March was iets wat de groep wou doen en had aan mij gevraagd op het dagprogramma te zetten, en ook dat zij hebben het ook echt bijzondere gevonden en een speciaal herinnering is van hun bezoek aan Nederland.

Voorzitter, Stichting The Citadel Memorial Europe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here