16-10-2017: Stichting Veteranen 2 Can Rule

16-10-2017: Stichting Veteranen 2 Can Rule

15 Oktober heeft Stichting Veteranen 2 Can Rule de Sunset March gelopen.
Erg bijzonder deze manier van herdenken.
Wij hebben gelopen met veteranen, partners en geinteresseerden.
De verhalen die verteld werden door Antoine van Rijsbergen over de oversteek met achtergrond informatie over de militairen kun je echt een beeld scheppen over hoe het toen gegaan moet zijn.
Wij gaan dit zeker vaker doen.
Namens Stichting Veteranen 2 Can Rule enorm bedankt,
Daniël Slaman
Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here