Laatste dag als actief dienend militair? Nieuwe traditie.

Laatste dag als actief dienend militair? Nieuwe traditie.

 

Op 31 oktober 2020 heeft John Kramer, Koninklijke Marine bd, op de laatste dag als actief dienend militair, de Sunset March gelopen. Op 1 november gaat hij met FLO.  De eerste die op deze wijze afscheid nam van het militair-zijn was Alinda van der Kooi op 31 december 2014. Op 31 augustus 2020 heeft Wim van Mierlo hetzelfde gedaan.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here