Lid Team31 ontvangt hoge Franse onderscheiding

Lid Team31 ontvangt hoge Franse onderscheiding

Laurent Cecillon, het Franse lid van Team31, heeft onlangs de Medaille Militaire ontvangen. Dit is de hoogste Franse onderscheiding na het Legion d’Honneur.  Zie ook hier.

Foto: Babette Okhuysen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here