28-08-2021: Richard

28-08-2021: Richard

Vandaag hebben wij Veteranen uit Almere voor de tweede keer de mars gelopen. Het was weer indrukwekkend en respectvol om dit te mogen doen.
Uit respect voor alle militairen sloten enkele “burgers” aan om mee te lopen.
Een mooie geste die zeer gewaardeerd wordt.
Hopelijke is een traditie door de jonge stad Almere in werking gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here