18-07-2022: Traditionele Sunset March op de vooravond van de vierdaagse door internationaal militair detachement

18-07-2022: Traditionele Sunset March op de vooravond van de vierdaagse door internationaal militair detachement

Maandagavond 18 juli 2022 is de 2830e Sunset March gelopen door internationale militaire detachementen uit Kamp Heumensoord voorgegaan door het bestuur van de Stichting 4Daagse en de Canadese veteraan van de dag Glenn Moore.

(Bron: Facebookpagina Kamp Heumensoord)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here